Meditekeningen

Tarkovski

Selectie meditekeningen uit de tekencyclus voor het project 1en1=1.
Project : 1en 1= 1 brengt filosofie en kunst symbiotisch samen rond de trinitaire formule.
Het project vindt zijn inspiratie in de esthetische, inhoudelijke en spirituele rijkdom van het
oeuvre van Andrei Tarkovski (1932-1986).
Bibliofiele uitgave: 'Tragiek,transcendentie en triade.Beeldend denken nabij de kunst van Tarkovski', Sylvain De Bleeckere.
Voorstelling vond plaats in ' De Rode Pomp' te Gent , 1999-2000

Zie ook www.menstis.be