Performances & Installaties

Mediscoop Omphalos

Documentaire kortfilm.
Medi-scoop, 22min.  2004-2005
Artistic realisation and performing : Jan De Wachter
Music composed by :Peter Maes and Stefaan Van Biesen
Produced by : Inter Actions, Antwerp.
Thanks to : 'Vlaams Huis', Vienna.

Medi-scoop/medi-scopeMedi-scoop is een virtuele en schouwende denkruimte. Het beeldend denken wordt een feit waar de filmische gedachten als medium in werking treden.
‘De beelden worden tekens van een mediterende inspanning waardoor ze zelf ook de toeschouwers uitnodigen. De vrije ruimte van het beeldend denken niet alleen te betreden, maar er zich vrij in te bewegen en ze daardoor zelf ook uit te beelden.’
(Sylvain De Bleeckere)

Omphalos beeldt de thematiek van de reis uit, de bewegende gedachten. De protagonist (de kunstenaar) verlaat het atelier en volgt langsheen de nabijheid van Bruegel een geheugenspoor De fiets, de voeten, boom en tafel zijn de belangrijkste beeldelementen.
De gedachtenreis die in de winterperiode een aanvang schijnt te nemen eindigt met het vruchtbare beeld van de aankomende lente. Het stuifmeel wordt door de bijen binnengebracht. Terug aangekomen in zijn grensgebied van het spreken plaats de kunstenaar de tafel in de nabijheid van zijn atelier. De Omphalos of navel wijst op de verbondenheid en trouw van de huminale (humus) kunstenaar aan de Aarde.

Medi-scope is a space for virtual reflection and contemplation, where virtual thinking becomes a fact as cinematic conceptions are employed as a medium.
’The images become symbols of a meditative effort, this inviting the audience to not only enter into the free space of virtual reflection but to move in it freely also, and in so doing they become a part of it.’
(Sylvain De Bleeckere)

Omphalos’s aim is to depict the theme of a journey, its moving imagery. The protagonist (the artist) leaves his studio and, through Brueghel’s paintings, pursues a trail of memories. The bicycle, the feet, the tree and the table are the most important visual elements. This reflective journey, which appears to be commencing in the winter, ends with a fertile image of the coming spring: bees collecting pollen.
Back in the twilight zone of speech, the artist places the table close to his studio. The Omphalos or umbilicus refers to the connection and loyalty which the ‘huminal’ (adj. derived from ‘humus’) artist feels towards the Earth.