Performances & Installaties

Methode

De naam van het cross-over project is ontleend aan de titel van het filosofische poëem dat Sylvain De Bleeckere in 2001 publiceerde. De tekst Methode werd een inspiratiebron voor een muzikale compositie en een beeldend werk. In het project Methode in De Markten vinden de drie artistieke media — woord, muziek, beeld — elkaar in een gemeenschappelijke, conceptuele ruimte. In die tijdelijke ruimte versterken ze elkaar. Muziekuitvoering, lezing, tentoonstelling, performance concurreren niet met elkaar, maar vullen elkaar aan. Het project is het werk van die tijdelijke esthetische gemeenschap. Haar bestaan is haar statement. Geen enkel medium staat boven de andere. Niet de verschillende media, maar de individuele kunstenaars staan centraal die zich elk vanuit hun medium engageren in de gemeenschappelijke denkruimte. Methode evoceert immers hoe de huidige mens in een westerse, democratische omgeving denkend omgaat met het levend kapitaal van zijn bestaan en met de brokstukken van zijn eeuwenoude beschaving.

Zij die het project als tijdelijke gemeenschap inhoudelijk en artistiek stofferen, zijn: Sylvain De Bleeckere, prof. dr. phil., verbonden aan de Universiteit Hasselt en AUHL (Opleiding architectuur), publiceerde verschillende boeken over Friedrich Nietzsche en Andrei Tarkovski, vast redacteur van het studietijdschrift CineMagie, stichter en voorzitter van Men(S)tis vzw., introduceerde in zijn werk Tragiek, Transcendentie en Triade de term ‘beeldend denken’. Wouter Vandenabeele, componist en violist, bezielt en leidt het vernieuwende, muzikale cross-over project Olla Vogola, lid van de groep Ambrozijn die nu zijn tienjarig bestaan viert. Jan De Wachter, plastisch kunstenaar, vooral grafiek, schilderkunst en performance. Publiceerde samen met Sylvain De Bleeckere het bibliofiele kunstboek Aan de tafel van het verborgen atelier.

Brussel, De Markten, 2007.

'METHODE'  an Continuously performance/ cross-over project .( zie contact)
Link: www.menstis.be