Meditekeningen

Aan de Tafel van het Verborgen Atelier

De optische lijn van Meditekeningen vormen een triadische beeldruimte.  De geconcentreerde blik, de ontische lijn van de kunst, de mentale lijn van het innerlijk beschouwen. In het tekenen vindt het contemplatievermogen de kracht om deze drie lijnen te verbinden. Tijdens het proces van het tekenen wordt het beeldend denken werkelijkheid. De tekeningen worden tekens van een mediterende inspanning waardoor ze zelf ook de toeschouwers uitnodigen de vrije ruimte van het beeldend denken niet alleen te betreden, maar er zich vrij in te bewegen en ze daardoor zelf ook uit te breiden. ‘Medi ‘ zinspeelt ook op medium. De term ‘Meditekening’ wijst op een cultuurstichtende grondslag van het tekenen met zijn verankering in het contemplatievermogen. (uit ‘Tragiek, Transcendentie en Triade’, Sylvain De Bleeckere)

Meditekeningen naar filosofische tekst van Sylvain De Bleeckere. Bibliofiele uitgave. Presentatie in 'Huize Jacobus' , Gent 1997 .

Link : www.menstis.be