Performances & Installaties

Omphalos Chapel

 .
De omphalos beeldruimte is een synthese werk (le sacré qui se terre/de horizon van de tragische mens/de tweede geboorte / verlatenheid ... )
Omphalos wordt hier een verbindingswoord voor de verschillende pogingen en verscheidene media die ik gebruik om van ' de trouw aan de Aarde' beeldend te getuigen.
 

Constructie van een kleine ZONE waarbinnen een audio-visueel gebeuren.
Het oog en oor worden poorten tot herinneringsbeleving. Met de installatie trachten
we een intiem experiment gestalte te geven.
De toeschouwer wordt via koptelefoon met geprepareerde geluiden (waaronder moederstemmen in het bijzonder) in contact gebracht met de
herinneringsziel. De beelden die hij aanschouwt geven aanleiding om een
meditatieve excursie.  ' De werking van geprepareerde moederstemmen bij de intieme toehoorder ; deze beleven bijna zonder uitzondering en onafhankelijk van hun
leeftijd, plotselinge excursies in prenatale toestanden en worden zich op
spectaculaire wijze bewust van hun talent om in integriteit, verbondenheid
en gewenstheid te existeren .(Alfred de Tomatis.) Uit; Sferen. Peter Sloterdijk 2003 pag 332 .

  Door de gefilterde moederstem (alleen de hoge tonen boven de 6000 Hz) kunnen we a.h.w. een reis maken naar een ver verleden.. U bevindt zich in uw allereerste atmosfeer, daar waar de foetus deze boventonen als onweerstaanbare geluksprikkels
ervaart! U hoort wat de foetus in de klankkast, wat de baarmoeder is, kan waarnemen. Het foetale oor leert onderscheid maken en gericht luisteren*.
De wetenschappelijke verwondering en kunst geven elkaar de hand. De creatie is een ervaring van een auditieve en visuele kracht. De teksten die de moederstemmen voorlezen of de gesprekken die zijn opgenomen werden speciaal geconcipieerd voor dit project en behoren
inhoudelijk tot het kunstwerk. De stemmen worden afgewisseld met fragmenten uit 'Spiegel im Spiegel' ( van Arvo Pärt).
Projectie: Op het vertraagde beeld zie je een fietser (performance van de kunstenaar) die een spoor tekent (rijdt) in de sneeuw ... een navelstreng.
Een 'action'  van de trouw aan de Aarde.
Idee, concept en installatie: Jan De Wachter
Ontwerp: Tom Callebaut
Dank aan: Daniël Van Nieuwenhuyzen (klank), Lutgard Van Ballaer (Tomatis-stempedagoge), de moeders (Frieda Keuleers, Moniek De Vis, Anneke
Meeus), Dieter Scheyvaerts (beeld en klank), Mark Scheyvaerts (vriend in nood), Jakob Hertigers (Tomatis-Atlantis), Rudy Bettens (schrijnwerk).
(*)zie Peter Sloterdijk 'sferen( wetenswaardigheden rond onderzoek van A.Tomatis (deel 1 hoofdstuk 7 pg.330-339)

Dit is een reizende installatie. (zie contact)
Foto's: Brugge2008 - Leuven 2010

Link: www.yot.be